gutter, klining og kjærlighet

Dette er min første norsk historie som the'll være litt å lese den.
Håper virkelig in'll liker det fordi det har tatt rimelig tid og finne i annen sammenheng.

3Likes
0Comments
1095Views

11. 11

Jeg så fort bort på Karoline og sa "jeg har noe og fortelle deg". Jeg satt meg vesiden av henne og begynte og fortelle om alt som ahdee skjedd med Mathias. "Er der sant! Er du og Mathias sammen?" spørr hun meg, "ja" sier jegog smiler til henne. "Han er jo skolens mest poppulære gutt" sier hun oppspilt, jeg ler og sier "jeg tror jeg skal gå bort til ham og fortelle ham om Hawaii turen imorgen" "MAMMA; NÅR DRAR VI" ropet jeg ned. "VI DRAR I MORGEN" roper hun tilbake. Vi setter oss og ser på film mens vi gomler i ogg poppkorn og godteri. Jeg gjesper høyt og Karoline spørr meg "er du trøtt?". Jeg nikker og ser bort på henne, "vi kan jo legge oss" sier hun. Vi steller oss og legger oss for og såve....

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...