The Worst Enemy Of Them All

The place, where the strongest and most personal texts are published. When everything becomes overwhelming, and my fingers instinctly find their way across the keyboard, this is the final result. I dont expect you to get them - but if you do, atleast you now know, that your are not the only person in this world, feeling lost and alone.

19Likes
19Comments
1614Views

2. ∞

Det er som at kæmpe en endeløs kamp. Der er hverken vindere eller tabere, den fortsætter bare. Du er kun klar over en ting - du taber. Stort.

Det er som at famle sig frem i mørke uden mulighed for at se, hvor man er på vej hen. Hænderne føler sig frem, men der er intet at føle. Der er tomt.

Det er som at leve, men så alligevel overhoved ikke. For dybest set, lever du ikke. Du overlever kun, men du kan hverken føle, se eller høre. Livet går sin gang om ørerne på dig, mens du sidder som forstenet og ser på.

Det er som at frygte. Alting. Lige meget hvor du går hen, ser du dét, du frygter allermest. Livet. Du frygter livet, og du frygter alt det livet byder. Undtagen døden, den frygter du ikke. Ikke længere.

Det gjorde du engang. Men nu er tingere anderledes, intet er som det før har været. Uden på smiler du, men inden i græder du.

Det er som at forsvinde. Fra livet, tabe sig selv i kampen, famle sig frem i det endeløse helvede og føle smerten, da døden endelig indtræffer. En tilfredsstillende smerte. Det gør kun ondt et øjeblik, men så er den væk. Et kort stik, og alting er forsvundet.
For evigt.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...