Et lys <3

Dette er et lille digt (eller hvad man nu skal kalde det) der handler om at jeg har tændt et lys for nogle fantastiske personer.
Det vil betyde meget hvis i vil læse den og smide en lille kommentar omkring hvad i synes om den.
R.I.P. Farfar, Móiser, Onkel, Lady og alle jer andre <3

4Likes
0Comments
470Views

1. Et lys <3

Jeg har valgt at tænde et lys her på den første aften i 2013. ♥

-Et lys for dem der har mistet en nær ven, en bekendt, et højtelsket dyr, en ven, et familiemedlem eller andre højtelskede personer igennem de sidste par år. ♥

-Et lys for dem der er gået bort i løbet af de sidste par år enten pga. sygdom, alderdom eller andet. ♥

-Et lys for dem der har savnet en ven eller et familiemedlem ved en begivenhed pga. dødsfald eller sygdom. ♥

-Et lys for alle mine fantastiske og dejlige venner og min skønne famile der altid er der for mig. ♥

-Et lys for alle de nye fantastiske venner jeg har fået mig her de seneste år. ♥

-Et lys for alle dem der hver dag gør deres bedste for at vi andre er trygge! Det kan enten være i krig langt væk fra venner og familie eller på skadestuer og hospitaler rundtomkring i DK der konstant reder menneske og dyreliv. ♥

-Et lys for alle. ♥

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...