Don't forget (One shot )

Det er min første rigtige novelle/udkast, men jeg har udfordret mig selv, så den er på en engelsk og der kan være en masse fejl.
Det er et kig på virkeligheden, som vi har idag.

0Likes
0Comments
805Views
AA

3. Forfatter

Når hvordan syns I den er? God? Dårlig?
Vær sød og skriv nede i kommentaren hvordan den er? For meget?
Burde jeg skrive en til? Måske på dansk?
Skriv alt hvad I vil. Jeg tar imod kritik med åbne arme. Bare hold reglerne og grænserne. :D

XoXo Mimse

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...