Don't forget (One shot )

Det er min første rigtige novelle/udkast, men jeg har udfordret mig selv, så den er på en engelsk og der kan være en masse fejl.
Det er et kig på virkeligheden, som vi har idag.

0Likes
0Comments
831Views
AA

1. Quote

How can you forget if you dont want too?

How would you do it?

How would you respond?

What would you think?

How would you react?

What would you do?

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...