Sahlem

Digtet handler om det sorte hul, man kan føle man står i, når man mister nogen. Man står alene med sin sorg, og mørket slutter sig omkring én.

Digtet er inspireret af min gode ven Claus, og min tidligere ven Daniyal.

1Likes
2Comments
869Views
AA

5. Comment

Inspired by Claus.

Written for Daniyal.

Dedicated to the World.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...