I can't live without you

TWILIGHT FANFICTION - JALICE

Hele familien lever i ro og fred, og Bella er stadigvæk menneske. Forholdet mellem Jasper og Alice går på skinner, indtil Jasper overfalder Bella, og suger en del af hendes blod. Han kunne have dræbt hende hvis Alice ikke havde fået ham væk. Jasper og Alice's forhold ryger af skinnerne og de skændes. Konstant. Uden ord. En dag kommer der ord på og Jasper ender med at ikke kunne styre sig, og slår Alice. Alice forlader ham og han fortryder så meget...


Engelsk Fanfiction.

1Likes
0Comments
1673Views
AA

1. Prolog.

 

Her eyes met mine, her beautiful eyes. They were golden.

The golden vampire colour.

I didn't knew if mine was red or what, but I honestly didn't care.

I just needed to see her again.

See her smile, her perfect teeths.

I missed her.

I missed her so bad.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...