She was just another one 2 | Justin Bieber »13+«

Tjek traileren, ude i højre side. Dette er 2'eren af 'She was just another one'. Denne movella er for ungen på tretten og op efter, da der kan være ret intense scener og en masse skældsord i - så er i advaret på forhånd. Justin er ikke kendt i denne movella.

428Likes
409Comments
51586Views
AA

1. Citat.

Maybe I like you, maybe I don't.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...