FARMOR og andre digte

Jeg har skrevet dette digt om min farmor, som døde af en fejl operation. Jeg har først skrevet digtet nu, halvandet år efter hun døde. Hun døde kort efter at mine forældre blev skilt, lige da jeg havde mest brug for hende.

_______________________________

Dette er mit allerførste digt og det betyder meget for mig, jeg brød sammen da jeg skrev dette resumé.

20Likes
34Comments
3857Views
AA

1. Farmor

Hvorfor
Hvorfor forlod
Hvorfor forlod du
Hvorfor forlod du mig?

Hvorfor
Hvorfor lige
Hvorfor lige da
Hvorfor lige da jeg
Hvorfor lige da jeg havde
Hvorfor lige da jeg havde mest
Hvorfor lige da jeg havde mest brug
Hvorfor lige da jeg havde mest brug for
Hvorfor lige da jeg havde mest brug for dig?

Du
Du var
Du var min
Du var min solstråle
Du var min solstråle og
Du var min solstråle og jeg
Du var min solstråle og jeg elsker
Du var min solstråle og jeg elsker dig.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...