<3 Serbian Song Lyrics <3

S
R
B
I
J
A
<3
song lyrics

1Likes
0Comments
1089Views
AA

2. misliću na tebe

Šta je iza suza?  Šta je iza poslednjeg zbogom?  Šta je iza snova,  što sam nekad delio s'tobom?  Šta je iza reči,  kada mrtvo postanu slovo  poneka stara laž i ništa novo.  Uvek me možeš izdati ponovo.  REF.  Ja misliću na tebe,  kada te svi zaborave  i zvaću tvoje ime  i kad bez glasa ostanem.  Ja misliću na tebe,  tvoje ću stope ljubiti,  dođi bilo kada,  ti nemaš šta izgubiti.  Uvek me možeš izdati ponovo  Šta je iza tame?  Šta je iza gluve tišine?  Šta je iza bola,  kad ti neko pomene ime?  Šta je iza reči  kada mrtvo postanu slovo  samo stara laž i ništa novo?  Uvek me možeš izdati ponovo 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...