Digte & Citater

Jeg har samlet mange citater som jeg rigtig godt kan lide, og som jeg kan se en mening i. Der er også nogle få digte :) OBS: Mange af citaterne er på engelsk!

6Likes
1Comments
5187Views
AA

1. Til læsere :)

Tak fordi at du læser, eller bare kigger på min movella! :)

 

Jeg skriver et citat eller digt, pr. kapitel, og lægger den ind under en kategori.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...