Digte der sikkert havde en mening

Jeg fandt en masse digte på en gammel account jeg havde på en hjemmeside, resten ligger i movellaen "Old Poems og Love", men da de her ikke har den ringeste snært af kærligheds digte i sig, så har jeg lavet en lille ting til dem, da jeg stadig godt kan lide dem ^_^
P.S de er på engelsk, da det var en engelsk hjemmeside jeg udgav dem på

0Likes
0Comments
970Views
AA

9. you

 

Cold as the snow,

Which falls outside.

 

Bright as the sun,

Which shines above.

 

Worm as the fire,

Which will never burn out.

 

Calm as the water,

Which runs peacefully in the river.

 

Wild as the wind,

Witch blows in my hair.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...