Digte der sikkert havde en mening

Jeg fandt en masse digte på en gammel account jeg havde på en hjemmeside, resten ligger i movellaen "Old Poems og Love", men da de her ikke har den ringeste snært af kærligheds digte i sig, så har jeg lavet en lille ting til dem, da jeg stadig godt kan lide dem ^_^
P.S de er på engelsk, da det var en engelsk hjemmeside jeg udgav dem på

0Likes
0Comments
961Views
AA

4. Vampires

 

The feeling they must feel,

How horrible it must be, 

To kill to survive, 

Kill because you must,

Kill because you lust,

To live forever,

And never die,

I hope it is just a lie!

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...