Digte der sikkert havde en mening

Jeg fandt en masse digte på en gammel account jeg havde på en hjemmeside, resten ligger i movellaen "Old Poems og Love", men da de her ikke har den ringeste snært af kærligheds digte i sig, så har jeg lavet en lille ting til dem, da jeg stadig godt kan lide dem ^_^
P.S de er på engelsk, da det var en engelsk hjemmeside jeg udgav dem på

0Likes
0Comments
959Views
AA

3. Ratings

 

Hmmm…

Ratings…

Stars…

Hearts…

Thumbs up…

When was the last time that you read something great and afterwards, you just read the next text without rating it?

I know that if this poem weren’t about ratings, then you would have done it to this one.

I’m not saying that this is a great or even good poem!

I’m just implying that you had no intentions of rating it…

But if you don’t leave a comment, or give this a heat, how am I supposed to know that you like it? Or dislike it?

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...