Digte der sikkert havde en mening

Jeg fandt en masse digte på en gammel account jeg havde på en hjemmeside, resten ligger i movellaen "Old Poems og Love", men da de her ikke har den ringeste snært af kærligheds digte i sig, så har jeg lavet en lille ting til dem, da jeg stadig godt kan lide dem ^_^
P.S de er på engelsk, da det var en engelsk hjemmeside jeg udgav dem på

0Likes
0Comments
960Views
AA

7. Rain…

I walk in the rain,

I’m all alone and soaking wet,

But I don’t mind at all,

Not even the cold rain.

I walk in the rain,

Tears falling from my eyes,

But I don’t mind,

Because no one can see it.

I walk in the rain,

Walking on my own,

But I don’t mind,

Because right now I just want to be alone.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...