Digte der sikkert havde en mening

Jeg fandt en masse digte på en gammel account jeg havde på en hjemmeside, resten ligger i movellaen "Old Poems og Love", men da de her ikke har den ringeste snært af kærligheds digte i sig, så har jeg lavet en lille ting til dem, da jeg stadig godt kan lide dem ^_^
P.S de er på engelsk, da det var en engelsk hjemmeside jeg udgav dem på

0Likes
0Comments
965Views
AA

5. Never enough time

 

So many people whom I care about,

So many faces that I recognize,

So little time to get to know them,

So little time to spend whit them.

 

So much love to give from,

So little people to share it whit,

So many people in the world,

So little do I know.

 

So much to do,

So little time,

So much to see,

So little time.

 

So many places that I want to see,

So little time that am I alive,

So many places to go to,

So in the end, there will never be enough time to do all the stuff I want to do, before it all is over...

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...