Digte der sikkert havde en mening

Jeg fandt en masse digte på en gammel account jeg havde på en hjemmeside, resten ligger i movellaen "Old Poems og Love", men da de her ikke har den ringeste snært af kærligheds digte i sig, så har jeg lavet en lille ting til dem, da jeg stadig godt kan lide dem ^_^
P.S de er på engelsk, da det var en engelsk hjemmeside jeg udgav dem på

0Likes
0Comments
941Views
AA

2. Ideal friend

 

How is the ideal friend? 

Is it someone who always is there for you?

Is it someone who always listens to you?

Is it someone who always is kind and caring?

Is it someone who always is smiling?

Is it someone who will never let you down?

Most people would probably say something like that, but.... imagine being that person!

Always have to be smiling, always be happy.

It sounds like a curse to me...

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...