Digte der sikkert havde en mening

Jeg fandt en masse digte på en gammel account jeg havde på en hjemmeside, resten ligger i movellaen "Old Poems og Love", men da de her ikke har den ringeste snært af kærligheds digte i sig, så har jeg lavet en lille ting til dem, da jeg stadig godt kan lide dem ^_^
P.S de er på engelsk, da det var en engelsk hjemmeside jeg udgav dem på

0Likes
0Comments
930Views
AA

6. Bullied

She moved because of it,

Because she thought that it would get better,

If just she moved to another school,

It would all get better.

She was too smart for the other school, 

So she moved learn,

That it would not get any better.

The students were the same,

As the other school,

They were never getting along,

Always misunderstanding her.

She never learned enough,

Until she changed school.

But now she gets taught right,

But nothing has changed,

Between the other students and her.

For ever it will be like it was before,

Just until she gets of her lazy ass,

And realized that it is her who needs to work...

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...