Digte der sikkert havde en mening

Jeg fandt en masse digte på en gammel account jeg havde på en hjemmeside, resten ligger i movellaen "Old Poems og Love", men da de her ikke har den ringeste snært af kærligheds digte i sig, så har jeg lavet en lille ting til dem, da jeg stadig godt kan lide dem ^_^
P.S de er på engelsk, da det var en engelsk hjemmeside jeg udgav dem på

0Likes
0Comments
962Views
AA

1. Ending

 

We all live and love,

We all wonder why we are here.

We all know that it doesn't matters,

We all know that the point is that we are hire,

But yet we all keep searching for the answer.

But the search must come to an end at some point,

The thing we all have been waiting for all life,

We all know it's going to happen,

The thing we all fear,

The End...

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...