Old Poems of love

Jeg har haft en bruger på en anden skriver hjemmeside, og der har jeg udgivet en masse digte. Jeg har ikke den bruger mere, så jeg syns lige at jeg ville dele de bedste med jer!
P.S de er på engelsk...

0Likes
0Comments
1358Views
AA

12. Special

Somebody once told me

That nothing last forever

So when you find something good

Hold it tight 

And never let it go

Because you may never find something so special again

So when I found you

I told myself

I will never let you go!

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...