Letters to a dead

(Dette er en historie jeg skriver til en engelsk opgave, altså er den på engelsk.)
Amelia Jones' storebror, Andrew er død. Dræbt i en trafikulykke. Hun er knust og man har fået hende til at skrive breve til hendes døde bror, men inde imellem linjerne har hun afsløret hvem det er der har myrdet hendes bror.
Amelia leder nu selv efter spor på af det virkelig er ham hun tror og det viser sig at det er ham... Han er bare ikke lige hvad hun troede han var. Hun havde dog ret i to ting, han er morderen og at han ikke er menneskelig..

2Likes
0Comments
1915Views
AA

7. Flashback 4

 

"Farewell, Andrew." I cried, this was the last time I could see him... Forever.

I put the roses in my hand into his, and smiled. It looked like he was sleeping, like he always did in the weekends.

"Amelia? It's time to go." My mom said, I was chocked. It should be me, there was the one who said it was time to go. Not my mother, Andrew was her son!

"No!" I took Andrews hand and whispered into his ears:"I'll see you soon..."

And then I turned the back to my brother, my friend, my soulmate...

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...