Letters to a dead

(Dette er en historie jeg skriver til en engelsk opgave, altså er den på engelsk.)
Amelia Jones' storebror, Andrew er død. Dræbt i en trafikulykke. Hun er knust og man har fået hende til at skrive breve til hendes døde bror, men inde imellem linjerne har hun afsløret hvem det er der har myrdet hendes bror.
Amelia leder nu selv efter spor på af det virkelig er ham hun tror og det viser sig at det er ham... Han er bare ikke lige hvad hun troede han var. Hun havde dog ret i to ting, han er morderen og at han ikke er menneskelig..

2Likes
0Comments
1897Views
AA

5. Flashback 3

 

"Andrew!" I yelled. He stopped and smiled to me.

"Don't worry, Sis. I'm just go a little walk, that's all." He saw my face and said:"Alone, Amelia. Alone."

I nod slowly and turned my back to him, I shouldn't have done that, 'cause the next I heard was terrible. I turned around and screamed:"Andrew! No!"

"Get her away from the body." The policeman said. I cried, tears streamed down my face, I gave my brother the last hug, the very last and began again to cry. When someone lifted me up, I began to scream again.

"Andrew! No! Come back!" People stopped on the street, just to look at me and my brother. I didn't care, I only thought about my brother, he was gone...

He lived out his destiny.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...