Letters to a dead

(Dette er en historie jeg skriver til en engelsk opgave, altså er den på engelsk.)
Amelia Jones' storebror, Andrew er død. Dræbt i en trafikulykke. Hun er knust og man har fået hende til at skrive breve til hendes døde bror, men inde imellem linjerne har hun afsløret hvem det er der har myrdet hendes bror.
Amelia leder nu selv efter spor på af det virkelig er ham hun tror og det viser sig at det er ham... Han er bare ikke lige hvad hun troede han var. Hun havde dog ret i to ting, han er morderen og at han ikke er menneskelig..

2Likes
0Comments
1917Views
AA

3. Flashback 2

 

"Amelia?" He whispered.

I nod and whispered:"Mhmm..?"

"I think... I don't know what it is." He cried, and the tears maked my blouse wet."I think, I'm going to die soon.. "

I gasp and saw him in the eyes:"How can you say something like that?"

"I just said, that I think I'm going to die.." He whispered and the tears ran fastere... And with a voice I almost couldn't hear he said:"It's my destiny..."

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...