Letters to a dead

(Dette er en historie jeg skriver til en engelsk opgave, altså er den på engelsk.)
Amelia Jones' storebror, Andrew er død. Dræbt i en trafikulykke. Hun er knust og man har fået hende til at skrive breve til hendes døde bror, men inde imellem linjerne har hun afsløret hvem det er der har myrdet hendes bror.
Amelia leder nu selv efter spor på af det virkelig er ham hun tror og det viser sig at det er ham... Han er bare ikke lige hvad hun troede han var. Hun havde dog ret i to ting, han er morderen og at han ikke er menneskelig..

2Likes
0Comments
1961Views
AA

9. Epilouge

 

"The girl, Amelia Jones, died four days after her big brother' death.

Maybe she was sick? Many have said that after her brother' dead, she were mad. Maybe that's the truth? Maybe not. We'll never get the truth, we can only guess. The siblings death will always be a mystery. See you next week!"

The mother turned the TV off and cried, her children... were gone. Maybe, maybe one day she would see them again? She hoped and smiled.

"Amelia and Andrew, you're both the best of all children, thanks for being giving to me." She whispered, and maybe it was only her brain there tricked her, but wasn't there two whispers whispering:"We love you, mom." in the room? She smiled and said:"I love you two, too."

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...