Moments - One Direction

Angelica er en sand Directioner og har være det lige siden de bliv dannet. Hun har været til flere koncerter og signeringer. Drengene syntes der er noget bekendt ved Angelica. Hun er helt sikker på, at det er fordi hun har været til signeringer koncerter, men hun får et stort chok da hun opdager hvad der egentlig er.

20Likes
13Comments
2399Views
AA

1. Prolog

"Boyfriend is not all, family is first"

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...