Anders Carstensen - En sand historie

Jeg besluttede mig for at skrive lidt, om min ven Anders, liv. Søndag 30-03-2012 snakkede jeg med hans mor, og hun fortalte mig lidt om hans liv. Cover billedet er et billede af Anders grav, det blev taget den 30-03-2012 (En sand historie).

5Likes
9Comments
1577Views
AA

1. Prolog - Virkelighed

 

 

 

Anders havde en meget sjælden blod sygdom,

som der kun var 20 mennesker i verden, der havde.

Han var den eneste, der havde den i Danmark.

 

Nu er der 19.

 

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...