Citater

Citater og lidt digte. Enjoy:) Har en stor kærlighed til ukendte forfattere:)

24Likes
3Comments
7812Views
AA

1. Ukendt

"Hvis du bad mig råbe ud til hele verden at jeg elsker dig, så ville jeg bare hviske det i dit øre, for du er hele min verden.."

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...