Död


2Likes
1Comments
618Views

1. Död

Jag dog för flera år sedan

I flera år var jag död

Men så kom någon och försökte visa mig livet

Jag var död, jag är död

Men jag lyckades aldrig att lära mig leva igen

Jag var död, jag är död

Istället lärde jag mig att imitera livet

Jag var död, jag är död

Jag blev fascinerad och skapade mig en mask av liv

Jag var död, jag är död

De som ser på min mask blir glada,

för jag skapade den sådan

De som ser på min mask blir ledsna,

för jag skapade den sådan

De somser på min mask blir sårade,

för jag skapade den sådan

De som ser på min mask, ser något levande

De som ser på min mask ser inte mig

För jag är död

Jag dog, jag är död

För det går inte att uppväcka en död

Den är och kommer alltid att vara

Död

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...