kærlighed er indviklet | one direction

ADVARSEL: Første fan fiction nogensinde. **Jeg er i gang med at rette alle kapitler igennem i øjeblikket**
Maria Miller på 16 år havde været bedstevenner med drengene fra One Direction siden de gik rundt med ble. Hun kendte dem bedst, og det vidste hun. De havde inviteret hende med på tour, der ville vare 6-8 måneder, men hvad skete der undervejs? Hvem fik følelser for hvem?

702Likes
896Comments
186931Views
AA

1. -

Det er kun med hjertet, man kan se rigtigt. Det vigtigste er altid usynligt for øjet.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...