Just a little deeper

The black side of my heart...

2Likes
0Comments
828Views

1. Forord

Jeg tror på at alle har en mørk og en lys side i sig. Nogen lever efter den lyse, andre efter den mørke, mens jeg lever med begge mine sider, som ligeværdige. 

Nogen gange tager min mørke side over, og så har jeg smukke fantasier og lidt dystre drømme, som alle sammen er (for mig) dybe og meningsfulde. 

Disse tanker vil jeg skrive om til historier og en form for digte, som så kan læses her ^^ 

Husk på: Hvis du vil være fuldendt må du leve og acceptere både det mørke og det lyse i dig, det er det der gør dig til den du er <3

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...