Digtet til min farfar!

Min farfar betyder alt for mig, og jeg har haft det meget svært efter at han døde for mig, lige ud af hånden, og det er ved at være 4 år siden at han døde, og jeg er slet ikke kommet over ham. Derfor ville jeg lave ham et digt, som jeg håber at han læser i himlen, hvor han har det godt. <3

3Likes
7Comments
3560Views

1. Digtet..

4 år siden jeg sidst så dig.

Men alligevel lever du her hos mig.

Jeg tænker på dig dag og nat.

Tænker på hvordan jeg elskede dig så højt.

Du jo min farfar.

Ham jeg elskede så højt.

Jeg ved at du kan se mig hele tiden fra himlen.

Og det er jeg ufattelig lykkelig over.

Hver gang jeg kigger op i himlem.

Ser jeg altid dig.

Jeg græder hverdag og hver nat.

Alle vores minder vi havde sammen.

Alt hvad vi gjordere sammen.

ALT!

Jeg er og vil altid være din Katting!

Du vil altid være manden jeg elskede højt.

JEG ELSKER DIG FARFAR!

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...