Piero

Jeg igang med en manga om en pige i et Cirkus, men jeg sidder altid fast når jeg når til et vist punkt,.
så nu vil jeg prøve at skrive, nogle kapitler og se hvordan det går med min tegne blokering :P

0Likes
0Comments
741Views
AA

1. Den fantastiske Piero

Publikum jubler, scenen blir mørk.

En stemme høres fra arenaen: Og nu . . . .  Den fatastiske Piero !!!. Et spotlys rammer Piero, hun står på hænder mens hun triller rundt på en stor grøn boldt, dette er blot en af hendes mange talenter. Piero. . Det er mig. Idag var som enhver anden hektisk dag når man bor i et cirkus. Mit job er at underholde, at sætte et smil på dit ansigt, at forbløffe dig, vise dig ting du aldrig havde forstillet dig. Jeg er stjernen i vores show.

Som jeg sagde, idag var som enhver anden, indtil . . 

"BANG" et skud rammer mig i skulderen, jeg falder brat med en hård landing. Hvordan er jeg kommet i denne situration? Hvordan kommer en cirkus-akrobat i skudzonen? 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...