To him who stole my heart

..
Det er utroligt hvordan du kan skabe så mange forskellige følelser i mit hjerte.
Dejlige, sørgelige, Jaloux, svigtet, elsket, forpligtet. du har overtaget alt. Du fylder min tankegang, med godt og dårligt..
Din duft, er fantastisk og over alt. Dit smil, du så smuk når du smiler. Din omsorg, er det der gør mig helt blød.
Det en ond leg, en dejlig leg..
en svær vej,. når 2 så forskellige som os skal passe sammen.

1Likes
1Comments
1042Views
AA

1. At elske

Tre små nemme ord, jeg ellers kan slynge rundt til venner og veninder. Men skal jeg sige dem til dig . . . Så det der jeg virkelig begynder at tænke. Jeg er ikke i tvivl om at jeg elsker dig,  Men det svære for mig at sige. De tre ord betyder alt når jeg siger dem til dig, det ikke bare ord mere, Der lægger mening bag. Derfor stammer jeg det når jeg siger det. Det må ikke blive udvandet. ikke når jeg siger det til dig.  Vent, og du vil, når du høre dem være sikker på hvor dybt og inderligt jeg mener det! 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...