Min ven dørmåtten

hva gør man når ens ven lader andre behandle ham dårligt ?

1Likes
17Comments
838Views
AA

1. Sig stop, du er speciel

Husk, hvem der virkelig er dine venner! brug tid på dem, og ikke på dem du bare kender, popularitet betyder kun noget, hvis de vigtige prs i dit liv elsker dig. falsk venskab kan hurtigt komme din vej. pas på de er som ulve i forklæder som intruders, på de stille gader du er mere værd end dem de tænker kun på deres eget selv. hvornår siger du stop, siger fra, og melder pas. hvornår drypper den sidste dråbe ned i dit glas. Jeg elsker dig, og du min ven du er noget værd og jeg glæder mig til du finder ud af det selv.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...