Mit lorte liv.


0Likes
0Comentários
198Views
AA

1. min historie.

Hej alle, jeg har et kaotisk liv. Jeg går i 7 klasse, det hele startede da jeg gik i fjerde klasse, så jeg regner med at skrive der fra!

Jeg kommer til at skrive et kapitel om ugen måske lidt mere det kommer an på om jeg har tid til det.

Jeg undskyld på forhånd hvis der er stavefejl.

Men det her er min story.

Nyd den eller ej.

Jeg har bare brug for at skrive alt det her ned for at få det ud.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...