Jernalderen i Danmark

Dette er min opgave om Jernalderen i Danmark. Den blev fremlagt i marts 2012 og jeg har brugt omkring et år på at skrive den og novellen Linds Saga, som også ligger herinde på Movellas, samt lave 3 dragter og andre jernaldersager som praktisk del af opgaven.
Opgaven er mit hjertebarn, da jeg ventede i 4-5 år på at komme i 11. og 12. klasse, hvor man på steinerskoler får lov at skrive årsopgaver, for at kunne skrive om yndlingsemnet "Jernalderen".

Opgavens mål er at skabe et bredt overblik over tidsperioden og forsøger at belyse emnerne:

-Arkæologiens historie
-Arkæologisk metode
-Klima og Landskab i Jernalderen
-Jernalderlandsbyen
-Handelsbyer i Jernalderen
- Jernalderens Håndværk
-Mennesket i Jernalderen
-Mode i Jernalderen
-Nordisk Religion og Tradition

Opgaven indeholder også min egen øjenvidneberetning fra Sagnlandet Lejre.

6Likes
3Kommentarer
1736Visninger
AA

3. Indledning

Danmarks Jernalder anses for at begynde cirka 500 år før Kristi fødsel, ved den indenlandske jernudvindings begyndelse. Der er forskellige meninger om, hvornår Jernalderen sluttede; nogle lader perioden slutte omkring år 750, hvor den afløses af Vikingetid, mens de arkæologer, jeg har talt med, samt forfatteren til artiklen om Danmarks Jernalder på wikipedia, lader den slutte med Vikingetiden i år 1050. Selv har jeg også valgt at lægge Jernalderens afslutning omkring år 1050, fordi Vikingetiden, på baggrund af arkæologiske fund, er meget lig Jernalderen. At arkæologerne har sat Vikingetiden til at slutte i år 1050 har ikke nogen særlig grund. Udviklingen er sket gradvist, og der er altså ikke nogen arkæologisk begivenhed, man kan sige har afsluttet Vikingetiden. Dog bruger historikerne et andet årstal end arkæologerne som afslutning for tidsperioden, nemlig årstallet for slaget ved Hastings (1066); dette forklarede en arkæologi-studerende, jeg mødte i Lejre, mig. En kilde på wikipedia påstår dog, at Vikingetiden regnes til kristningen af Sverige, men da der ikke rigtigt fandtes noget Sverige på daværende tidspunkt, har jeg valgt den formulering af periodens afslutning fra. På den anden side har Kristendommen helt klart haft indflydelse på Vikingetidens afslutning, da det kristne budskab ikke just stemmer overens med Vikingetidens plyndringstogter m.m. Efter Vikingetiden begyndte den danske Middelalder. Jernalderen afgrænses bagud af Bronzealderen.

 

Jernalderen er ud over Vikingetiden inddelt i tre perioder:

Den Keltiske Jernalder (også kaldt førromersk jernalder), som varede fra 500 år før Kristus til omkring år nul.

Den Romerske Jernalder, fra år nul til 400 år efter Kristus.

Den Germanske Jernalder, som begyndte omkring år 400 og skiftede til Vikingetid i år 793.

 

Jernalderen er inddelt således på baggrund af datérbare importvarer. De tre perioder er endnu engang delt, i yngre og ældre perioder.

Fundene fra Den Keltiske Jernalder dateres ud fra den keltiske ornamentik, der præger genstandene. Omkring 200 år før Kristus ændres keramikken og indleder den yngre del af Den Keltiske Jernalder. De ældste kendte jernalderlandsbyer stammer fra denne periode.

Den næste periode indledes omkring den kristne tidsregnings begyndelse og har fået sit navn fra fund af romerske handelsvarer. Man har fundet runeindskrifter, som stammer fra Yngre Romersk Jernalder, som begyndte 200 år efter Kristi fødsel. Det var også i denne periode, at drejekværnen kom til Danmark fra Rom.

Kunsten fra den yngste del af Jernalderen, det vil sige Germansk Jernalder og Vikingetid, er

præget af dyreornamentik, som erstatter de tidligere stilarter. Den ældste del af Den Germanske Jernalder kaldes også for Folkevandringstiden, som varede fra omkring år 400-550.

I denne periode blev husenes vægge tilsyneladende bærende og helt lige, med retvinklede hjørner. I det syvende århundrede afløstes træsorten lind som dominerende træ af bøg, som bredtes til hele landet. I samme århundrede gik man over til at bruge det yngre runealfabet.

 

Vikingetiden er på baggrund af genstande egentlig en fortsættelse af Den Germanske Jernalder, men indikeres som en selvstændig tidsperiode, som begyndte ved den ældste skriftlige beretning af plyndringstogter i udlandet i år 793.

Overgangen fra Bronzealderen til Jernalderen er sket glidende og ikke på grund af en samfundskrise forårsaget af klimaforværring, som man tidligere har troet. Selvom Jernalderens begyndelse var den tid, hvor den rige bronzealderkultur døde ud, og at man måske godt kan forstå kriseteoriernes opståen, når man sammenligner Bronzealderens flot ornamenterede fund med Jernalderens, så var den klimaændring, der fandt sted mellem Bronze- og Jernalderen ikke andet end et mindre temperaturfald og en stigen i fugtighed, som skulle svare nogenlunde til forholdene i dag. Men klimaændringen kan have gjort det nødvendigt at holde husdyrene i stald om vinteren, hvilket forklarer, hvorfor huse med stalde tilsyneladende først for alvor dukker op i Jernalderen. Så den tidlige litteratur, der beskriver Jernalderen som et elendigt tågeland, hvor Jernalderfolket kunne finde ”deres døde okser liggende op ad husvæggen med strittende ben, vaade af tagdryppet”, stemmer altså ikke helt overens med jernaldermenneskets virkelighed. De tidligste beviser på jernudvinding i Danmark stammer fra cirka 500-200 år før Kristus. Materialet har nok ikke gjort sig synderligt bemærket i dagligdagen hos den tidlige Jernalders mennesker; men det afstedkom en væsentlig forandring, det muliggjorde nemlig selvforsyning! De ældste fund af jern i smedet form stammer fra Mellemøsten, 3000 år før Kristus. I det følgende årtusinde kom de første jerngenstande også til Grækenland og Balkanhalvøen. Omkring 1500 år før vores tidsregning nåede jernet Centraleuropa, men det var først i det 7. århundrede før Kristus, at det for alvor fik betydning. Det skete som følge af en krise i metalforsyninger.

I Skandinavien fik man først kendskab til materialet 1100 år før Kristus, men det var først langt senere, da man på kontinentet opgav bronzen som fælles værdienhed, at jernet fik sin udbredelse herhjemme. I Sydskandinavien blev det tidligste jern sandsynligvis importeret sydfra, men hvordan læren om jernudvindingsteknologien spredte sig til hele Europa og Sydskandinavien er endnu usikkert. Det ligger fast, at man allerede ved Jernalderens begyndelse kunne bearbejde jernet, men om det også blev udsmeltet på bopladserne i Sydskandinavien, hvor man rådede over myremalmen (se Jernet og smedekunsten s. ), er usikkert.

 

(Kilder: Danmarks Oldtid Bind 3 og 4, Wikipedia, Politikens Bog Om Danmarks Oldtid )

 

 

Vær en del af Movellas nuFind ud a, hvad det er alle snakker om. Tilmeld dig nu og del din kreativitet og det, du brænder for
Loading ...