• Tikkinikki

  mumbled "SOS! Kalder alle som har taget/tager en HF! S0S "

  1 years agoSvar
  Skal til terminsprøve i morgen d. 7/3 og skal op i Dansk. Men vores dansklærer har valgt vi skal op i noget, som vi ikke har haft endnu! Går på HF1 og har Dansk på Aniveau.
  PLEASE kunne godt bruge hjælp!

  Vi skal op i argumentations analyse, alt hvad han har givet er en skide artikel vi kan perspektivere til. En artikel, som ingen i klassen fatter hat af og når vi så hellere ikke har haft om emnet før, eller fået at vide hvordan vi skal opstille opgave osv.
  Ja så er jeg på bar bund.

  Så har virkelig brug for hjælp og krydser virkelig for, at der sidder nogle herinde, som har haft noget om det og som måske ville dele sine noter med mig? Har forsøgt at google og fatter hat og prikker af Ethos, Logos og hvad der nu ellers er under argumentations analyse.

  Hvis I nu også sidder og har haft Matematik på C niveau og været inde for følgende emner: Eksponentiel funktioner, Linære funktioner, Potensfunktioner, Renteformler, Analyse af funktioner og Geometri. Ja så vil jeg også være rigtig lykkelig!
  Dog har vi haft om de emner, men man kan aldrig få for mange noter og nogle af de emner har jeg slet ikke styr på xD

  Håber virkelig nogle kan hjælpe! Hvis I har haft om det, selvom I ikke har taget eller tager en HF, så kan jeg også sagtens bruge den.

  Tusind tak på forhånd! :)
  BeSkydreamer
  1 years ago
  Har haft mat på A og kender til de ting du nævner. Det er dog en evighed siden, så det er ikke sikkert jeg er til så meget hjælp. Men har ingen decideret noter, da jeg smed det meste ud efter jeg blev færdig med STX. Men kan måske finde nogle beviser på formlerne hvis det var?

  I forhold til dansk har jeg heller ingen noter. Men google er virkelig hjælpsom. Tænker du skal søge på 'retoriske virkemidler' og 'appelformer', da det giver flere brugbare resultater.
  Tag evt. et kig på denne video
  og denne side som beskriver appelformerne meget simpelt akti.dk/talerteknik/images/Kap.%203.pdf
  Tikkinikki
  1 years ago
  @[BeSkydreamer] mat på A? Jeg dør ved det bare er på C xD
  Synes bare ikke google er hjælpsom, forstår hat og briller når jeg læser omkring dansk på nettet. Selv siderne på systime, synes jeg er forvirrende :(
  Forstår bare ikke, at vores leder er ligeglad med, at vores Dansk lærer sender os op i et emne, vi ikke engang har haft!
  Stine N
  1 years ago
  Da det vigtige nok er danskprøven, så kan jeg godt give et skud på at forklare nogle begreber indenfor danskfaget (2.g'er på STX med et særdeles skarpt talent for at skrive bl.a. analyserende artikler)

  Appelformer: (Logos, Ethos og Pathos)
  Logos:
  -Taler til fornuften (Tingene skal virke logiske)
  Spørg dig selv: Hvad får det her, jeg læser, til at virke fonuftigt og logisk?
  Kommer der nogle gode argumenter, hvor du tænker; "Det er da egentlig også rigtigt. Det giver jo god mening." eller "Jeg kan godt se, hvad personen mener."
  Er der videnskabelige undersøgelser, tal eller statistikker, der underbygger en pålidelig påstand i det, du læser?

  Ethos:
  - Skal opbygge troværdighed og autoritet
  Spørg dig selv: Hvad i det, jeg læser, får det til at virke troværdigt? (Og er der noget, der får det til at virke utroværdigt også?)
  Er der tal og statistikker med? Er der ekspertkilder indover? Bruger personen, der skriver, en masse personlige erfaringer til at belyse emnet? (Hvad får dig til at tænke "Jamen, hvis den person har prøvet det selv, så kan jeg da godt stole på personens dømmekraft." eller "Okay, personen har en ekspert med ind over, så det er da nok rigtigt, det der bliver skrevet.")

  Pathos:
  - Taler til dine følelser (F.eks. medlidenhed, vrede, glæde)
  Spørg dig selv: Hvor i teksten er der noget, der skal få mig til at føle noget bestemt?
  Bruger personen personlige erfaringer som mor eller far og forsøger at appelere til andre mødre eller fædre vha. af den ting de har tilfælles; deres kærlighed til deres børn? Bliver der nævnt fattige børn i Afrika, så du skal tænke "Ej, det er altså også bare synd for dem."
  Hvorhenne i teksten er det meningen, at du skal FØLE noget bestemt?

  Når du taler om appelformer, er det vigtigt, at du nævner ALLE tre.
  - Også selv om der måske ikke lader til at være f.eks. logos i en tekst, så skal du nævne, at der ikke er logos. Hertil kan man så forklare, hvorfor det er unødvendigt at bruge logos, eller hvorfor det måske kunne have været smart at have anvendt logos.

  Dette link forklarer også de tre appelformer ganske glimrende.
  gymdansk.dk/appelformer.html

  Desuden kan en grundig Google-søgning efter stillistiske virkemidler og argumenttyper blive rigtig nyttig at have i ærmet, når man skriver en analyserende artikel.

  Held og lykke med din prøve ((:

  BeSkydreamer
  1 years ago
  @[Tikkinikki] Har altid været god med tal. Fatter hat af humanistiske fag ^^ Synes det er alt for abstrakt og der er aldrig bare ét svar. Matematik er simpelt og logisk, hvor der ofte kun er ét rigtigt svar :)