Litterære strømninger: Romantikken

Lær alt om de litterære strømninger i romantikken

Læs Movellas ambassadørernes nye blogserie!

 

Litterære strømninger er en blogserie af Movellas’ Super Writer ambassadører, der dykker ned i forskellige litteraturhistoriske perioder fortæller om de litterære strømninger, man oplevede ved at besvare spørgsmålene: hvem, hvad, hvornår, hvordan og hvorfor.

 

Af Anonymia

 

Litterære strømninger og hvad kan vi bruge dem til?

Forfatterspirer, fritidsdigter, eller hobby-skribent; uanset hvad du kalder det, er det et faktum at vi her på Movellas elsker at skrive! Uanset din erfaring eller dine evner, deler vi alle (i større eller mindre grad) en passion for det skrevne sprog, og de fleste af os kender nok den tilfredsstillende følelse af de sidste ivrige klik på tastaturet, eller de krampagtige håndled når vi stryger blyanten over papiret for at få færdiggjort det sidste kapitel. Men selv om passionen og lysten til at skrive, er tilstrækkeligt et godt stykke af vejen, har vi også brug for at udvikle os selv og vores udvide vores skrivestil, ved konstant at stille os selv nye udfordringer der i sidste ende vil gøre os bedre til at skrive. Men af og til er den bedste måde at blive bedre på - selvom det kan virke hårdt! - at lægge blyanten fra sig, læse hvad andre har skrevet, overveje hvorfor det er skrevet som det er? Hvilke begivenheder i samtiden førte til at en specifik skrivestil blev dominerede? Og i sidste ende få en fornemmelse af din egen samtid og hvorfor du skriver, som du gør! Derfor vil ambassadørernes Super Writer-hold, en gang om måneden, lave en blog-serie, hvor vi gennemgår en række litterære strømninger i gennem tiden. Vi vil fokusere på sproget, de historiske begivenheder der ligger til grund for strømningerne samt værker og forfattere, der var dominerende i hver periode. Hvert blogindlæg vil beskæftige sig med en periode, og de strømninger og begreber der var relevante for litteraturen i perioden.

 

Romantikken – en ode til natur og fædreland

Den første periode vi tager hul på er Romantikken: En periode der har sin oprindelse i Tyskland, men siden spreder sig videre til flere dele af Europa, herunder Danmark. I modsætning til den foregående periode Oplysningstiden, hvor kunsten var præget af rationalitet og fornuft, fokuserer romantikerne (som navnet måske afslører), på følelse og åndelige værdier. Når man sætter det i forhold til de historiske begivenheder i samfundet, virker det umiddelbart ulogisk: Landet var gået statsbankerot efter udgifter til krigsførelse, herunder Slaget på Reden og Napoleonskrigene, der i sidste ende ledte til tabet af Norge. Kunsten derimod fortæller om et smukt, forenet Danmark, og romantikerne så det som deres opgave at bringe landet på fode igen igennem kunsten, hvilket leder os til den første strømning:

 

Nationalromantikken

Nationalromantikken strækker sig i Danmark, løseligt fra årene 1807 til 1830. Denne strømning opstod først og fremmest som en reaktion på de førnævnte historiske begivenheder. Danmark var ved at gå i forfald, den usikre økonomi og derved generelle fattigdom skabte en stigende mistillid til enevælden, og det blev vigtigt at skabe en sammenhængskraft. Derfor forsøgte kunsterne at finde netop dette og skabe en nationalfølelse i gennem deres værker. Kendetegnet for de nationalromantiske tekster er forherligende sprog og vendinger der sætter nationen i et positivt lys, ved at afspejle den efterstræbte virkelighed. Det er også i den nationalromantiske strømning at man, i et forsøg på at samle en fælles historie for landet, begynde at nedskrive eventyr, begyndende med brødrene Grimm i Tyskland.

Centrale begreber

Nationalisme: Kunsten forsøger at skabe en nationalfølelse, og styrke op om dannelsen af nationalstaten. Dette opnås i litteraturen, igennem fædrelandskærlige tekster der hylder den danske natur, det danske folk, og i det hele taget Danmark som en samlet nation.

“Hvad udad tabes skal indad vindes”: Selve udtrykket bliver først fastlagt i en tekst skrevet af digteren H.P Holst i 1872, men essensen af udtrykket bliver ofte forbundet med det nationalromantiske projekt; hvad der var tabt udenrigspolitisk bla. i krig, skulle nu genoprettes indefra, blandt andet igennem kunsten.

Centrale forfatterskaber og værker

Adam Oehlenschläger - Der er et yndigt land (1819)

H.C Andersen - I Danmark er jeg født (1850)

N.F.S Grundtvig - Danmarks trøst (1820)

 

Universalromanikken

Denne strømning strækker sig i Danmark løseligt fra 1800-1807. Universalromantikkens grundtanke er at alt dybest set er en helhed.Man hylder éneren, den udvalgte der kan se den større universelle sammenhængen imellem natur og menneske, og er i stand til både at forstå og ændre sin samtid. Universalromantikkerne dyrker den svundne guldalder, hvor guderne gik på jorden, og man håbede på igen at opnå en storhedstid på lighed med gulalderen. Romantikkens grundide er organismetanken, man ser naturen som en guddommelig organisme besjælet af gud, eller naturen som værende identisk med gud, også kaldet panteisme.

Centrale begreber

Organismetanken: Helhedssynet på universet og livet. Begrebet dækker over, at alt hænger sammen, hele universet er en organisme, og alt er gennemtrængt af en altomfattende bevidsthed eller ånd.

Panteisme: Tanken om at alt dybest set er en helhed. Der er en dybere mening bag alt, og naturen og alt omkring os er besjælet af gud.

Guldalder: Begrebet Guldalder beskriver en storslået fortid, hvor guderne var på jorden. Eftertiden er et fald, eller rettere en bølge af modsætninger der brydes. Et grundtræk i romantikken er at den nationale fortid bliver idealiseret på bekostning af nutidens splittelse og forfald. Ved at aktualisere fortiden er der håb om en ny storhedstid ude i fremtiden.

Centrale forfatterskaber:

Adam Oehlenschläger - Guldhornene (1802)

B.S. Ingemann

 

Biedermeier

Den kunstneriske stilart, Biedermeier, er kendetegnet ved dyrkelsen af det harmoniske og det moralske, og fortrænger det ubehagelige og det umoralske. I den danske litteratur kan man se træk fra stilarten i perioden 1820-1870, bl.a. igennem en dyrkelse af familien, det hyggelige,  det trygge, det moralske og det harmoniske. Biedermeier digtningen er den del af romantikken der ikke peger frem mod modernismen, og kan ses som den ‘ikke-modernistiske romantik’. Biedermeier afviger fra romantikken ved at ved et fravær fra den romantiske uendelighedsstræben, længsel og splittelse, samt problematikken om jeg'et og identiteten. Biedermeier er, groft sagt, en småborgerlig litterær strømning.

Centrale forfatterskaber:

Der kan bl.a. ses træk fra Biedermeier digtningen i B.S Ingemanns salmer, og i H.C. Andersens kunsteventyr.

 

Romantisme og poetisk realisme

Romantismen har sit ophav i Frankrig i 1820’erne, og adskiller sig fra resten af den romantiske strømning i Europa. Romantisme er den modernistiske romantik, og står i skarp kontrast til Biedermeier, som vi kommer ind på nedenunder. Romantismen er sammen med Biedemeier, i modsætning til de andre strømninger på denne liste, først og fremmest stilarter, frem for egentlige strømninger med fastlagte programerklæringer. Dobbeltheden bliver et vigtigt tema for romantismen, verden har to sider, den er ikke blot sort eller hvid og det samme gælder for mennesket - man beskæftiger sig nu også med menneskets skyggeside, dobbelthed og indre splittelse.

Centrale forfatterskaber:

H.C Andersen - Skyggen (1847)

Emil Aarestrup - På sneen (1838)

Loading ...