Tre forskellige digtformer

Tre forskellige digtformer 

Lad dig inspirere og vær med i vores lyrikkonkurrence 

 

Her i bloggen har vi kort opsummeret de tre digtformer, du kan vælge at skrive indenfor i vores seneste digtkonkurrence, og givet et par eksempler på digte, der tilhører disse former. Vi håber, du vil blive inspireret og være med i konkurrencen. 

 

Vær opmærksom på: Normalt når man taler om sange, er strofer en enkelt linje, og et vers er et afsnit (en samling af flere strofer). I digte er det omvendt, hvilket kan være lidt forvirrende. Her er en linje et vers og en strofe er en samling af vers, der hænger sammen. 

 

 

De tre digtformer: 

 
 

1. Rimdigt: 

Et rimdigt kan rime på flere forskellige måder. At noget rimer betyder, at der er en lydlig overensstemmelse mellem to eller flere ord. Det er et enderim, når det sidste ord i et vers (en linie) rimer med det sidste ord i en anden verslinie. For at organisere digtet og kunne tale om rimene, er det en god ide at give de verslinier med samme rimlyd det samme bogstav. Her er eksempler på rimdigte: 

Enderim

Hvis det sidste ord i to vers lige efter hinanden rimer. Fx:

Der var engang en mand,

Han boede i en spand.

Spanden var af ler,

Nu kan jeg ikke mer´.

Krydsrim

Hvis det sidste ord i vers et rimer med det sidste ord i vers tre. Fx:

Jeg har fanget mig en myg,

Smeltet fedtet af den,

Tønden her er stor og tyk,

Fyldt med fedtet fra den.

Bogstavrim

Et bogstavrim er, hvis man bevidst skriver flere ord i træk med samme bogstav. Fx:

Du er den dejligste dame i Danmark.

 

 

2. Prosadigt

Et prosadigt er en tekst, der er sat op som et digt i strofer af forskellig længde. Med hensyn til sprog, rim og rytme minder det imidlertid mere om et stykke prosa (ligefrem tale). I modsætning til traditionelle digte med rim og rytme virker det med andre ord, som om det er skrevet i ganske almindeligt sprog.

 

I dag er en af de dage
hvor jeg synes Danmark stinker –
Jeg kunne smadre det, kunne jeg!
Jeg kunne flå Bornholm i småstykker og støvpartikler og fodre karperne i Østersøen
med dem …


(Danmark dejligst af Dan Turèll, 1977)

 

 

3. Lyrisk digt: 

Et lyrisk digt er karakteriseret ved, at det ikke har nogen handling, men gengiver stemninger og følelser. Det lyriske jeg’s indre tilstand beskrives. Typisk er sproget mere “digt-agtigt” end i prosadigtet, der anvender sig af mere almensproglige sætninger. Det lyriske digt kan udelade verber eller sammensætte sætninger på nye og overraskende måder.

 

Tidsvagten 

 

Så dig på gaden under uret

som om alt dette var dit.

Og du stod med nøglen i hånden

og ville åbne til rum

med afklaret stilhed og støv

eller blanke flader

af stadig forandring.

Så gik du og lod mig alene om

at holde øje med tiden

og fylde disse timer

med en omarrangeret tomhed

hvis støj er uforklarlige lyde

og åndedrættet

der kun et mit

og altid det samme.

 

(Navnløs, Verdenssøn af Michael Strunge, 1985)

 

 

 (Info: http://www.danskfaget.dk/Gyldendal.dk/skivedna.dk)

 

 

Vi håber, I er blevet inspirerede af bloggen! God skrivelyst!

Loading ...