Sådan skriver du en tale

af , onsdag 19. december, 2012
Sådan skriver du en tale

Hvordan skriver man en tale?

Her følger en guide med lidt gode råd..

 

Inden du sætter dig til at skrive en tale, er det vigtigt at du gør dig bevidst om modtager og budskab. Hvem er talen til og hvad vil du gerne fortælle med din tale?

I arbejdet med retorik (mundtlig formidling) og argumentation, taler man om de tre appelformer, dvs. måden vi appellerer på. Når man undersøger en tekst eller en tale, ser man på hvilke appelformer der anvendes - hvordan appellerer taleren til sin modtager?

 

 

Etos

ETOS = at opbygge argumenter baseret på sin egen karakter (man opbygger en overbevisende karakter, så modtageren finder ens argumenter troværdige).

Nøgleord: Karakteropbygning, etisk overbevisende

 

Afsenderen baserer sin tale på modtagerens tillid til en person. Det kan være tillid til afsenderen selv, eller tillid til en anden person eller institution, som afsenderen henviser til i teksten eller talen. En afsender der har et godt omdømme eller image hos modtagerne, eller hvis sysnpunkter støttes af andre med et godt omdømme, har større chancer for at vinde tilslutning end en ukendt.

 

 

Patos

PATOS = at opbygge argumenter baseret på følelser, som appellerer til modtageren (man skal forsøge at ramme modtageren ”i hjertet”).

Nøgleord: Følelse, lidelse

 

Afsenderen appellerer til modtagerens følelser og umiddelbare stemninger (glæde, munterhed, skyld, skræk, ansvar, vrede, længsel, drømme). I en tekst eller tale kommer patos til udtryk i et tydeligt engagement, i mange værdiladede ord og i brugen af sproglige billeder og figurer. Pas på! - Hvis en patosappel overdrives, kommer den nemt til at virke komisk.

 
 

 

Logos

LOGOS = at opbygge argumenter baseret på statistikker og tal (man forsøger at tale til modtagerens logik).

Nøgleord: Tal, fakta og logik

 

Afsenderen appellerer til modtagerens fornuft og logiske sans. Afsenderen holder sig til sagen, bestræber sig på at være objektiv, argumenterer og underbygger sine argumenter med saglige belæg. I en tekst eller tale kommer det til udtryk i et neutralt ordvalg, og i den mundtlige tale viser det sig i en behersket fremtræden. Pas på! - Det kan hurtigt blive for kedeligt, hvis der udelukkende anvendes logosappel.

 

 

 

 

Du ved nu lidt om de forskellige appelformer. Tænk over hvem du vil appellere til og hvad det er for et budskab du ønsker at videregive...

Held og lykke med din tale!

 

Loading ...